30/4/09

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΓΟΣ 3-0


Έγινε και το δεύτερο βήμα. Τη Δευτέρα το σηκώνουμε στη Γλυφάδα. Τα βαζελάκια ήταν εξαφανισμένα. Ο μόνος που ξεχώρισε από την ομάδα τους ήταν ο εικονιζόμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: